Blog

Wat weet jij van Biologisch?

Wil jij biologische relatiegeschenken en kerstpakketten weggeven aan jouw klanten en werknemers? Wat super goed! Wij leggen je uit waarom dat zo een goed idee is.

Wat is biologisch?

Als je biologisch koopt weet je zeker dat er is voldaan aan bepaalde eisen. Je herkent de producten aan keurmerken voor zowel biologisch als biodynamisch. We leggen je het verschil uit. EU-bio staat voor een werkwijze in landbouw en voedselproductie waarbij alle aspecten van mens, dier en milieu in balans zijn. Door te kiezen voor biologisch kies je dus voor alle aspecten én doe je het dus op alle fronten goed. Kiezen voor biologisch is een lekkere en makkelijke manier om een positief verschil te maken. Dat geldt natuurlijk ook voor producten die je weggeeft aan klanten en medewerkers.

Een product mag alleen biologisch heten als het productie proces aan strenge wettelijke voorschriften voldoet. De overheid bepaalt de regels hiervoor en voert controle uit doormiddel van de onafhankelijke instantie SKAL. Biologische producten worden verbouwd zonder kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en genetisch gemodificeerde organismen. De boeren en telers kiezen ervoor om de natuur zoveel mogelijk zijn werk te laten doen, door zo min mogelijk in te grijpen. Naast dat boeren en telers zich aan bepaalde regels moeten houden, geldt dat ook voor handelaren, importeurs en opslagbedrijven. Het moet bijvoorbeeld altijd duidelijk zijn waar de ingrediënten vandaan komen en of er rekening is gehouden met het dierenwelzijn.

Hoe herken je een biologisch product?

Je herkend een biologisch product aan het Europees biologisch keurmerk. Als dit logo op een verpakking staat ben je zeker dat het product voldoet aan de wettelijke eisen die gelden voor bio producten. Ook staat er op het etiket informatie vermeld over de herkomst van de ingrediënten.

Wat is het verschil tussen biologisch en biologisch-dynamisch?

Demeter is het internationale kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding. Dit keurmerk gaat net een stapje verder dan biologisch en stelt veel extra eisen aan biodynamische landbouw. Bovenop de wettelijke biologische eisen werken de boeren en tuinders met extra eisen voor dierenwelzijn, bodemkwaliteit, natuur en landschap. Bijvoorbeeld bodemvruchtbaarheid, er is 10% vrijgemaakt om het leven op en rond de boerderij te versterken. Ook behouden koeien hun horens en varkens hun staart. Bij biodynamische landbouw is er een kringloop tussen mest en voer. Het meeste veevoer wordt op het eigen bedrijf verbouwd en zo wordt er op alle fronten rekening gehouden met mens, dier, bodem en kosmos.

Is Biologisch ook diervriendelijk?

Bij de productie van biologische producten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met dierenwelzijn en milieu. Mestoverschotten worden voorkomen, biologische mest moet altijd op biologische grond worden uitgereden en je vindt er geen grootschalige mestverwerking. Dieren krijgen veel ruimte, zowel binnen als buiten. Alle dieren eten biologisch voer. De leefomstandigheden van de dieren is erop gericht om de natuurlijk weerstand tegen ziekten zoveel mogelijk te bevorderen zodat medicijnen nauwelijks nodig zijn. Biologisch vlees en kaas komt van dieren die biologisch voer eten, niet opgejaagd worden in hun groei en pas medicijnen krijgen wanneer het echt nodig is. Kortom biologisch vlees en kaas komt van dieren die zich op een natuurlijk manier kunnen gedragen.

Is Bio ook goed voor het milieu?

Ja, Biologische boeren werken met de wisselwerking tussen natuur en teelt. Zij hanteren de bodem als uitganspunt, bewegen mee met de natuur en ondersteunen natuurlijk processen. Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt, wat resulteert in minder druk op de natuur. Biologische veehouders voeren alleen biologisch voer dat voor 60% afkomstig moet zijn van het eigen bedrijf of uit de directe omgeving én verbouwd zijn met de mest van eigen koeien. Vergeleken met gangbare melkveebedrijven wordt er daarom bijvoorbeeld minder soja geïmporteerd en hoeft er daardoor minder oerwoud te worden gekapt. Biologische bedrijven hebben wel meer ruimte nodig voor de koeien en voor de teelt van veevoer. Daar tegenover staat dat de biologische landbouw zorgt voor een betere landschapskwaliteit, een grotere biodiversiteit en een betere bodemkwaliteit.

Is Biologisch ook gezonder?

Gezonde landbouw en veeteelt levert ook gezondere producten op. Als het dier natuurlijk voedsel eet, geen preventieve antibiotica krijgt en weinig stresshormonen aanmaakt, is dat voordeliger voor de gezondheid van het dier. Of biologisch ook gezonder voor je is, is niet aantoonbaar bewezen. Je kunt wel zeggen dat je met biologisch voedsel in elk geval minder schadelijke stoffen en gif binnenkrijgt. In biologische producten zijn minder resten van bestrijdingsmiddelen te vinden en vaak meer vitamines en mineralen.

Waarom biologisch?

Biologische landbouw is om meerdere redenen beter voor de maatschappij, oftewel milieu, dier en mens. Het milieu is op alle fronten beter af met biologische landbouw. Sterker nog, de natuur wordt gestimuleerd te groeien en zich te ontwikkelen omdat er geen gebruik wordt gemaakt van chemische middelen. Sloten, meren en grondwater worden minder vervuild, wat kosten voor waterzuivering bespaart. Biologische landbouwmethodes verminderen ook het risico op de uitbraak van dierenziektes.

Dus wat kies jij? Een biologisch relatiegeschenk of een gangbaar kerstpakket? Wij hopen je te hebben overtuigd! Ieder bedrijf wil duurzamer werken, want duurzamer betekent vaak efficiënter en met minder impact voor mens en milieu. Wij helpen je graag bij het samenstellen van jouw biologische relatiegeschenk of biologisch kerstpakket.

Bel ons op 0514-855118 of mail naar info@kaaspakket.com.